Informace v češtině

Srdečně vás vítáme na oficiální webové stránce Vlády Horního Falcka.
My jsme jedna z celkem 7 obvodních vlád v Bavorsku. Celková správa Svobodného státu Bavorska je rozdělena na tři úrovně a obvodní vlády tvoří přitom střední úroveň mezi státními ministerstvy a obcemi. Dějiny Bavorské obvodní vlády sahají až do počátků 19. století.

Jednotlivé vlády spojují a řídí všechny zásadní úkoly státu v jeho příslušných správních obvodech. Radí občanům a podnikatelům stejně jako radám a obcím. K tomu dohlíží na nižší zemské úřady i na městské a zemské okresy.

Na naší webové stránce se můžete informovat o našich různých úkolech a službách. A najdete tam také příslušné poradce pro vaše otázky. K tomu si zvolte příslušnou kategorii v nabídce a klikněte na ni.
Pod hlavičkou „úkoly“ najdete informace k nejrůznějším oblastem a k rozsahu úkolů státu, jako je vnitřní bezpečnost, civilní ochrana, komunální a sociální otázky.
Kromě toho jsme zodpovědni za podporu hospodářského rozvoje, regionálního rozvoje a dopravy jakož i za stavebnictví včetně budov a silnic. V oblasti vzdělávání odpovídame za organizaci a personální obsazení na základních, středních, odborných a zvláštních školách.Mimo to se zabýváme i záležitostmi a otázkami širokého spektra v oblasti životniho prostředí, zdravotnictví, veterinární ochranou a ochranou spotřebitele.

Obvodní vlády jsou hlavními finančními sponzory země a tím i zodpovědni za početné služby a projekty, které se z těchto prostředků hradí. Tyto sahají od financování místních hasičů, podpory v rozvoji měst, financování dětských školek a škol, podporu v místních projektech stavby silnic a nemocnic až k podpoře vzdělavacích ústavů v oblasti životního prostředí a mnoho jiného.

Přičleněny k vládě fungují pracovní inspekce s jejich rozmanitými ulohami např. v oblasti pracovní či zdravotní ochrany.
Odvětví „správní oblasti Horního Falcka“ nezahrnuje jen naše různé úlohy, nýbrž obsahuje i doplňkové informace o našem správním obvodě.
V rubrice „o nás“ najdete další údaje a oznámení z oblasti Horního Falcka.
Nejaktuálnější sdělení a všechny tiskové zprávy najdete v rubrice „Presse“

Děkujeme Vám za návštěvu na naší webové stránce!