Vláda
Úseky a Odbory

U Vlády Horní Falce je toho času zřízeno 5 sektorů, které se člení do 30 odborů.

Úsek 1: Bezpečnost, komunální a sociální záležitosti

Odbor 10 Bezpečnost a pořádek
Odbor 11 Osobní postavení, cizinecké právo
Odbor 12 Komunální záležitosti
Odbor 13 Sociální záležitosti a mládež
Odbor 14 Péče o uprchlíky, integrace, vyrovnání zátěže

Úsek 2: Hospodářství, rozvoj země, doprava

Úrad energetické hospodárství
Odbor 20 Podpora hospodářství, zaměstnanost
Odbor 22 Kontrola ceny a řemeslo
Odbor 23 Železnicní a silnicní doprava
Odbor 24 Územní uspořádání
Odbor 27 Mobilní komunikace - Digitální Bonus

Úsek 3: Plánování a stavby

Odbor 30 Pozemní stavby, provozní technika
Odbor 31 Silniční stavby
Odbor 32 Územní řízení, komunikace, zadávání veřejných zakázek
Odbor 33 Stavební právo
Odbor 34 Výstavba města
Odbor 34 Bytové hospodaření

Úsek 4: Školy

Odbor 40.1 Národní školy – zajištění kvality, hodnocení
Odbor 40.2 Národní školy – personál, organizace
Odbor 41 Školy se zvláštní podporou
Odbor 42.1 Učňovské školy I
Odbor 42.2 Učňovské školy II
Odbor 43 Školský personál
Odbor 44 organizace škol, školské právo

Úsek 5: Životní prostředí, zdraví, ochrana spotřebitelů

Odbor 50 Technická ochrana životního prostředí
Odbor 51 Ochrana přírody
Odbor 52 Vodní hospodářství
Odbor 53 Humánní medicína
Odbor 54 Zvěrolékařství, ochrana spotřebitelů
Odbor 55.1 Právní otázky životního prostředí
Odbor 55.2 Právní otázky zdraví