Informace
přeshraniční projekty

Přehled vybraných česko-německých přeshraničních projektů:

 

Kulturní portál "bbkult.net"

  • www.bbkult.net
    Přeshraniční kulturní portál nabízí příznivcům kultury a organizátorům kulturních akcí množství informací o kulturních událostech konajících se v Horním Falcku a Plzeňskěm kraji.

Regionální kooperace horní falcko/dolní bavorsko - Plzeňský kraj

  • www.regierung.oberpfalz.bayern.de/wfs/rkopf
    Regionální spolupráce koordinuje a podporuje trvalou přeshraniční spolupráci Horního Falcka a Dolního Bavorska s Plzeňským krajem. Činí tak ve všech pro budoucnost perspektivních oblastech. Podstatnou součástí spolupráce jsou odborné pracovní skupiny.

Projekt prevence AIDS: JANA

Digitální mapa Vládní kraje Oberpfalz a Niederbayern - Plzeňský kraj

  • http://mapy.kr-plzensky.cz/twist/tms/zaklad/index.php?cli
    Regionální rozvojová agentura coby nositel projektu z pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje vypracovala v rámci evropského programu INTERREG III A digitální mapový podklad pokrývající obě strany společné hranice. Vláda Horního Falcka zmíněný projekt partnersky doprovázela a v rámci stále se prohlubující spolupráce manifestovala svůj veliký zájem o jednotné a hranice přesahující mapové dílo. Společná digitální mapa obsahující doplňující údaje z oblasti ochrany přírody je přístupná na internetových stránkách.