první stránka /
Immpressum

Vydavatel

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg
Telefon: 0941/5680-0
Telefax: 0941/5680-199
E-mail: 
zastoupeno vládní prezident Axel Bartelt

USt (Zákon o dani z obratu) - identifikační číslo (dle § 27 a Zákona o dani z obratu): 811335517

Za obsah je zodpovědný

Zodpovědnost celé redakce
Susanne Ferschke Telefon: 0941/5680-180
Telefax: 0941/5680-9180
E-mail: 

Internetová redakce a osoba zodpovědná za oblast internetové prezentace
Markus Roth Telefon: 0941/5680-1105
F Telefax: 0941/5680-91105
E mail: 

Za oblast tisku a veřejné činnosti je zodpovědný
Markus Roth Telefon: 0941/5680-105
Telefax: 0941/5680-106
E mail: 

Poznámka: Konkrétně označené internetové stránky vyjadřují a odráží názory a poznatky jmenovaných osob.

Technické zpracování: viz údaje k ochrana dat


Podmínky užívání

Texty, obrázky, grafiky a uspořádání těchto internetových stránek podléhají autorskému právu. Mohou být použity pouze pro soukromé a jiné vlastní účely v rámci § 53 zákona o ochraně autorského práva (UrhG). Kopírování či použití těchto stránek či jejich částí v jiných elektronických či tiskových publikacích a jejich zveřejnění je povoleno pouze s naším svolením. Toto svolení udělují na požádání osoby, které jsou zodpovědné za obsah. Dále mohou texty, obrázky, grafiky a jiné databanky podléhat úplně či částečně autorskému právu třetích osob. I o existenci eventuálních práv třetích osob Vám dají bližší informace zodpovědné osoby.
Webový design byl vytvořen původně firmou Internetfabrik Regensburg.
Otisk a vyhodnocení tiskových sdělení a projevů je všeobecně povolen, pokud je tam uveden zdroj.

Omezení ručení

Veškeré informace, které se vyskytují na této internetové stránce byly svědomitě získány a zkontrolovány. Aktuálnost, správnost, úplnost a možnost použití nabízených informací kdykoliv však nemůžeme zaručit. Nedochází k žádnému smluvnímu vztahu s uživateli internetové nabídky.
Neručíme za škody, které vznikly užíváním či neužíváním této internetové nabídky. Toto omezení ručení neplatí, pokud se uplatní předpisy § 839 Občanského zákoníka (ručení při porušení úředních povinností). Neručíme za eventuální škody, které vznikly poškozenou software při vyhledání či ukládání elektronických informací.

Omezení ručení neplatí pro informace, které spadají pod oblast Evropských služebních směrnic (směrnice 2006/123/EG - DLRL). U těchto informací ručíme za správnost a aktuálnost.

Linky

U našich vlastních obsahů existují odkazy ("linky"), které slouží k odlišení jiných internetových stránek jiných poskytovatelů. Těmito linky umožňujeme pouze přístup k užívání cizích obsahů dle § 8 zákona o telemédiích. Při prvním propojení s těmito internetovými nabídkami jsme tyto cizí obsahy zkontrolovali, zda u nich eventuálně nedochází k porušení civilního či trestního práva. My tyto cizí obsahy a jejich změny ovšem nemůžeme neustále kontrolovat, a tímto tedy za ně nemůžeme převzít zodpovědnost. Za ilegální, chybné či neúplné obsahy a obzvláště za škody, které vznikly užíváním či neužíváním informací od třetích osob, ručí výlučně příslušný poskytovatel té stránky.

Statistické údaje

Podklady pro statistické údaje (např. údaje o počtu obyvatel) a výpočty, které na jejich základě vznikly, jsou zveřejněné informace Statistického spolkového úřadu, Bavorského zemského úřadu pro statistiku a zpracování dat a informací z informační banky GENESIS-Online