Horní Falc
Orientace ve Spolkové republice Německo (SRN)

Horní Falc ležící na jihovýchodě Spolkové republiky Německo, se rozkládá mezi nadmořskými výškami asi 320 m na Dunaji u Pfatteru a asi 1440 m na Velkém Javoru v Bavorském lese. Je jedním ze sedmi krajů spolkové země Bavorsko a člení se na sedm okresů s celkem 223 obcemi a tři města bez okresu (Řezno na jihu, Amberg na západě a Weiden v Hor. Falci na severu).


Spolková republika Německo se spolkovými zeměmi

Přehledná mapa Spolková republika Německa s spolkové země