Horní Falc / Orientace / Vladni Okres /
Okresy

Kraj Horní Falc se dělí na sedm okresů a tři města bez okresu.


Sedm okresů a tři samostatná města Horní Falce

Mapa: Horní Falc s okresu