Horní Falc
Historie

K historii vlády Horní Falce

Fotka: Historie vlády Horní FalcHorní Falc, jeden ze sedmi krajů Bavorska, představuje v rámci novodobé státní správní organizace jednotku, která teprve zvolna rostla v uzavřený útvar zdánlivě podmíněný přírodními poměry tím, že se po staletí vyvíjela dík četným proměnám. Na první pohled se může zdát, že tato krajina ohraničená Smrčinami a Dunajem, franckým Jurou a Českým lesem, se svými velkými řekami Laaberem, Vilsem, Naabem a Regenem, které tečou ze severu, severozápadu a severovýchodu a sbíhají se ve formě paprsků u Řezna, nabízejí nejlepší zeměpisné předpoklady, aby se také ve svém historickém vývoji projevila jako jednotka. Tak tomu ale není. Naopak, před XIX. stoletím byl prostor severně od Dunaje a západně od Českého lesa roztříštěn na tři území rodu Wittelsbachů a mnoho dalších jiných panství. Přitom tvořilo knížectví "Horní Falc" pouze jednu část dnešního kraje. Novější historie Horní Falce je spjata s následujícími událostmi:

1808

Bavorské království je podle vzoru francouzských departementů rozděleno na okresy (zároveň generální komisariáty) “s ohledem na přírodní hranice”, které byly pojmenovány podle řek.
K území dnešního kraje patřily podle toho celý okres Naab se sídlem v Ambergu. Ten zahrnoval zprvu také klášterní území Waldsassen a sousední bývalý okrsek zemského soudce Kemnath. Mimoto patřily k území dnešní Horní Falce z okresu Regen se sídlem ve Straubingu zemské soudy Cham, Wetterfeld, Burglengenfeld, Parsberg, Hemau a Stadtamhof, z okresu Altmühl se sídlem v Eichstättu zemské soudy Neumarkt, Beilngries a Riedenburg.

1817

Snaha o sjednocení státní správy vede k tomu, že Bavorské království je rozděleno do osmi okresů. V průběhu těchto opatření se ruší okres Naab, naproti tomu okres Regen se značně rozšíří. Zrušením okresu Naab se dostaly zemské soudy Eschenbach, Kemnath, Neustadt nad Waldnaabem, Tirschenreuth a Waldsassen do okresu Horní Mohan. Ve východní části se počítal zemský soud v Chamu k okresu Dolní Dunaj, na západě Hilpoltstein k okresu Rezat. Část knížectví řezenského, která v podstatě zahrnovala teritorium bývalého říšského hlavního města, se zahrnula pod nový okres Regen. Současně bylo Řezno určeno jako sídlo vlády okresu Regen.

1837

Královským nařízením z 29. listopadu 1837 dal král Ludvík I. podnět k novému územnímu dělení a pojmenování státního území. Okres Regen dostává označení “Horní Falc a Řezno”.
Jméno oblasti Horní Falc pochází z dřívější příslušnosti k Falci na Rýnu s hlavním městem Heidelbergem. Její vedlejší země v Bavorsku byla od wittelbašského dělení dědictví z roku 1329 (Smlouva z Pavie) střední a severní část dnešního kraje s hlavním, vládním a rezidenčním městem Amberg. Vedlejší země ležící oproti Porýnské Falci v hornatém regionu byla nazvána "bavorská země Falcka" nebo "bavorská země patřící Falci" nebo "naše Falc u Ambergu". Ještě začátkem XVI. stol. bylo toto poněkud těžkopádné označení teritoria běžné. Ale od této doby nastává odklon k zjednodušenému pojmenování jako "Hornofalcko" a téměř současně s tím "Horní Falc".

1862

Zemské soudy, dosavadní nejnižší zřízené úřední instance pro soudnictví a zároveň správu, se osamostatňují. Správní kompetence přecházejí na nejnižší správní úrovni na okresní úřady. Ve státní smlouvě se pevně stanoví východní zemské a státní hranice vůči Čechám.

1931

Dochází k přejmenování okresních úřadů z "Bezirksämter" na "Landratsämter", jejich oblast působení se nazývá "Landkreis".

1932

V důsledku nařízených úsporných opatření se rozpouští vláda (hejtmanství) Dolního Bavorska v Landshutu a spojuje se s vládou Horní Falce se sídlem v Řezně.

1946

Vláda ztrácí svou funkci jako správní soud. Zákon o správním soudnictví zavádí samostatné správní soudy jako první instanci.

1948

Zákonem z 20. dubna 1948 se znovu ustavují samostatné kraje Dolní Bavorsko a Horní Falc. Záležitosti však vyřizuje vláda Horní Falce v Řezně až do převzetí novou vládou Dolního Bavorska.

1956

Stěhování vlády Dolního Bavorska z Řezna do Landshutu.

1972

Až do účinnosti územní obecní reformy k 1. červenci 1972 byla Horní Falc rozdělena na 19 okresů, jimž bylo naroveň postaveno pět samostatných měst bez okresů: Amberg, Neumarkt v Hor. Falci, Řezno, Schwandorf v Bavorsku a Weiden v Hor. Falci. Od územní reformy patří k Horní Falci okresy Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt v Hor. Falci, Neustadt nad Waldnaabem, Řezno, Schwandorf, Tirschenreuth a města bez okresů Amberg, Řezno a Weiden v Hor. Falci.