první stránka /
ochrana dat

Technické provedení

Náš internetový server je provozován Bavorským zemským úřadem pro statistiku a zpracování dat.

Adresa:
Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8,
80331 Munich
E mail: 

Protokolování

Pokud otevřete tuto nebo jinou internetovou stránku, zprostředkujete přes Váš internetový browser data našemu internetovému serveru. Následující data se během připojení ke komunikaci mezi Vaším internetovým browserem a naším internetovým serverem zaznamenávají:

  • Datum a čas požadavku
  • Název požadované databanky
  • Stránka, ze které byla databanka vyžádána
  • Status dostupnosti (data byla předána, data nebyla nalezena atd.)
  • Použité internetové servery a použitý provozní systém
  • Kompletní IP-adresa požadovaného počítače
  • Množství předaných dat.
Z důvodů technického zabezpečení, obzvláště k obraně před pokusy o napadení našeho internetového serveru, ukládáme tato data a nejpozději po sedmi dnech dochází k jejich vymazání. Tato data jsou v anonymní formě a výlučně za statistickým účelem zpracovávána; srovnání s jinými existujícími daty a jejich předání na třetí osoby se neprovádí, a to ani v částečné podobě.

Cookies

Při přístupu k této internetové nabídce ukládáme cookies (malé databáze) na Vašem harddisku, ty jsou platné po dobu Vaší návštěvy internetové stránky. Tyto používáme výlučně k tomu, abychom Vás během Vaší návštěvy naší internetové stránky mohli identifikovat, či abychom Vám mohli poskytovat určitá data. Většina browserů je upravena tak, že akceptují použití cookies, tuto funkci však můžete nastavením internetového browseru pro probíhající spojení a nebo natrvalo vypnout. Po skončení Vaší návštěvy dochází opět automaticky k vymazání těchto takzvaných session-cookies z Vašeho harddisku.

Aktivní komponenty

V informační nabídce vlády Horní Falce jsou pro určité aplikace používány aktivní komponenty jako javascript, java-applets či active-X-controls. Tuto funkci můžete nastavením Vašeho internetového browseru odstranit. V tomto případě ale musíte počítat s odpovídajícím omezením používání.

Vyhodnocení chování uživatele (webtracking-systémy)

Programy k vyhodnocení chování uživatele nepoužíváme.

Zjišťování dalších dat

Součástí naší nabídky je záznam osobních údajů na kontaktním formuláři (jméno, e-mailová adresa). Tato data se používají pouze za daným účelem a po vyřízení dochází k jejich okamžitému zničení.

Elektronická pošta (e-mail)

Informace, které nám posíláte nezašifrované elektronickou poštou (e-mailem) mohou být eventuálně během přenosu čteny třetími osobami. My zpravidla nemůžeme zkontrolovat Vaší identitu a nevíme, o koho se pod e-mailovou adresou jedná. Juristicky bezpečnou komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit. Používáme filtr - jako i jiní, kteří poskytují e-mail - proti nežádané reklamě ("SPAM-filtr"), tento filtr může ve velmi ojedinělém případě omylem normální e-mail identifikovat jako nežádanou reklamu a vymazat jej. Vymazáváme automaticky e-maily, které obsahují škodné programy ("viry").

Pokud nám chcete zaslat data, která je nutno chránit, doporučujeme Vám, abyste je zašifrovali a elektronicky označili, a to za účelem, aby nedošlo během přenosu k jejich zneužití či zfalšování, doporučujeme Vám, abyste nám tato data zaslali poštou.

Zašifrované e-maily nám můžete poslat následujícím způsobem: PGP-zašifrované e-maily můžete zaslat na centrální poštu vlády Horní Falce: (PGP-klíče -Public Key- stáhnete zde ).

Sdělte nám prosím, zda a jak Vám máme zaslat zašifrované e-maily, popř. nám dejte za účelem písemné odpovědi Vaší adresu.

Kontaktní osoby a další informace

Pokud máte ještě otázky k ochraně dat v souvislosti s touto internetovou stránkou, obraťte se prosím na naší úředně Inspektor ochrany údaju, pán Christoph Geyer, Tel: 0941 5680 1184 (E-Mail: .

Další informace k tématu ochrana dat naleznete na internetové stránce Bavorského zemského zmocněnce pro ochranu dat (www.datenschutz-bayern.de).