Horní Falc
Orientace ve Spolkové republice Německo (SRN)

Horní Falc ležící na jihovýchodě Spolkové republiky Německo, se rozkládá mezi nadmořskými výškami asi 320 m na Dunaji u Pfatteru a asi 1440 m na Velkém Javoru v Bavorském lese. Je jedním ze sedmi krajů spolkové země Bavorsko a člení se na sedm okresů s celkem 223 obcemi a tři města bez okresu (Řezno na jihu, Amberg na západě a Weiden v Hor. Falci na severu).


Spolková republika Německo se spolkovými zeměmi

Přehledná mapa Spolková republika Německa s spolkové země
 
Obyvatelé : 31.12.2015
Plocha: 01.01.2015
Obyvatelé - Plocha
  Obyvatelé do mil. Plocha do qkm Obyv./qkm
(BRD = SRN) (Bayern = Bavorsko) (Oberpfalz = Horní Falc)
BRD 82,0 100,0% 357.376 100,0% 229
Bayern 12,8 15,7% 70.550 19,7% 182
Oberpfalz 1,1 1,3% 9.690 2,7% 113